قوانین و مقررات شوراها

شما همشهریان عزیز می توانید محموعه قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا را از طریق لینک ها زیر به صورت فایل PDF مشاهده و یا دانلود نمائید. 

 

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا- ۱۱-۱۰-۹۵

اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا -۱۳-۶-۹۵

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا