گزارش تصویری از مراجعات مردمی رییس شورای اسلامی شهر با شهروندان مسجدسلیمان

گزارش تصویری از مراجعات مردمی رییس شورای اسلامی شهر با شهروندان مسجدسلیمان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز ۱۲ دیماه مراجعات مردمی رییس شورای اسلامی شهر با شهروندان مسجدسلیمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز ۱۲ دیماه مراجعات مردمی رییس شورای اسلامی شهر با شهروندان مسجدسلیمان برگزار گردید.