گزارش تصویری از بازدید میدانی نماینده و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌ از پروژه های عمرانی

گزارش تصویری از بازدید میدانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به منظور بازدید از پروژه های عمرانی فعال و پیگیری و رفع مشکلات سطح شهر

گزارش تصویری از بازدید میدانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به منظور بازدید از پروژه های عمرانی فعال و پیگیری و رفع مشکلات سطح شهر