نشست رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان با رئیس اداره ورزش و جوانان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، وحید زمانی حموله رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان و امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان این شهر دیدار و گفتگو کردند.  در همین رابطه وحید زمانی حموله رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان با اشاره به حمایت همه جانبه شورا از ورزش تصریح نمود: هدف ما از توسعه ورزشی و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، وحید زمانی حموله رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان و امیدوار جمالپور رئیس اداره ورزش و جوانان این شهر دیدار و گفتگو کردند. 

در همین رابطه وحید زمانی حموله رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان با اشاره به حمایت همه جانبه شورا از ورزش تصریح نمود: هدف ما از توسعه ورزشی و شاخصه های ورزشی ایجاد نشاط، ارتقاء سلامتی، استفاده مفید و بهینه از اوقات فراغت و رسیدن به افتخارات ورزشی می باشد.

در ادامه امیدوار جمالپور رئیس اداره‌ ورزش و جوانان مسجدسلیمان عنوان کرد: از زمانی که بنده بعنوان خادم ورزشکاران به مسجدسلیمان آمدم، شورای شهر و به ویژه آقای وحید زمانی حموله همیشه حامی ورزشکاران بودند، هم در خصوص ایاب و ذهاب اعزام به مسابقات و هم در تهیه البسه ورزشکاران کمک به جامعه ورزش می‌کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.