عیادت سرپرست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از مصدوم حادثه دیده ساختمان آتش نشانی

سرپرست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، از مصدوم حادثه دیده ساختمان آتش نشانی عیادت کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، محمد زارسوندی علی پور سرپرست شهرداری و وحید زمانی زاده حموله رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به همراه تنی چند از مسئولین واحدهای مختلف شهرداری، از نیروی آسیب دیده حادثه ریزش سقف ساختمان پروژه‌ آتش نشانی در منطقه نشانی بی بیان عیادت نموده، و از نزدیک پیگیر شرایط و مشکلات به وجود آمده وی شدند.

.

 

.

 

.

 

.

 

.