دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با رئیس سازمان تامین اجتماعی مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با رئیس سازمان تامین اجتماعی این شهرستان دیدار و به گفتگو پرداختند. در ابتدای این دیدار اعضای شورای شهر بر تعامل و همکاری خود با سایر دستگاه های اداری شهرستان تاکید نمودند. در خاتمه اعضای شورا مطالبات نیروهای شهرداری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با رئیس سازمان تامین اجتماعی این شهرستان دیدار و به گفتگو پرداختند.

در ابتدای این دیدار اعضای شورای شهر بر تعامل و همکاری خود با سایر دستگاه های اداری شهرستان تاکید نمودند.

در خاتمه اعضای شورا مطالبات نیروهای شهرداری مسجدسلیمان را مطرح کرده و خواستار همکاری و رفع مشکلات بیمه کارکنان این مجموعه از سوی ریاست اداره تامین اجتماعی شهرستان شدند.