جلسه کمسیون عمرانی با حضور شهباز حیدری رییس شورای اسلامی شهر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه کمیسیون عمرانی با حضور رییس شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه در محل دفتر شورای شهر برگزار گردید. در این جلسه شهباز حیدری رییس شورای اسلامی شهر ، اسفندیار باقری معاونت توسعه مدبریت و منابع ، معاونت فنی و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه کمیسیون عمرانی با حضور رییس شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه در محل دفتر شورای شهر برگزار گردید.

در این جلسه شهباز حیدری رییس شورای اسلامی شهر ، اسفندیار باقری معاونت توسعه مدبریت و منابع ، معاونت فنی و عمرانی به منظور بررسی پروژه های عمرانی شهرداری حضور داشتند.