جلسه شهردار مسجدسلیمان با اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد

جلسه آرش قنبری شهردار با اعضای شورای شهر در صحن شورا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، شایان ذکر است طی این نشست اعضای شورا مباحث و دغدغه های مختلف مردم از جمله :تسریع در اجرا و سامان دهی پروژه ها، ایجاد و توسعه فضای سبز، ساماندهی نیروها واصلاح ساختار اداری، زیباسازی شهر به ویژه خیابان اصلی ، همکاری با شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان جهت اجرای پروژه های شهری ،شفاف سازی اعتبارات ودرامد ها وهزینه ها ی شهرداری ، مطرح نمودند.

در ادامه ، موارد و پیشنهادات مطروحه ، مورد تایید شهردار مسجدسلیمان قرار گرفت و وی ضمن ارائه برنامه های خود،اذعان نمود که با همکاری اعضا شورا و پرسنل خدوم شهرداری این مشکلات و دغدغه ها رفع گردد.

در خاتمه این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر حمایت قاطع و همه جانبه خود را از شهردار اعلام نمودند تا عقب ماندگی چندساله شهر مسجدسلیمان با همت و کار جهادی و ارائه خدمات مناسب به طور متوازن به شهروندان جبران شود.