جلسه تعیین تکلیف پارکینگ ۱۷ شهریور برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح روز ۲۲ خردادماه جلسه تعیین تکلیف محل پارکینیگ ۱۷ شهریور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، معاونت خدمات شهری و برخی واحدهای مرتبط اجرایی شهرداری برگرار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح روز ۲۲ خردادماه جلسه تعیین تکلیف محل پارکینیگ ۱۷ شهریور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، معاونت خدمات شهری و برخی واحدهای مرتبط اجرایی شهرداری برگرار گردید.