جلسه بررسی پروژه بلوار دوم شهری توسط اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر امروز جلسه بررسی پروژه بلوار دوم شهری در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه توسط اعضای شورای اسلامی شهر مسحدسلیمان برگزار گردید. در این جلسه معاونت امور زیربنایی و شهرسازی و کارشناسان فنی به همراه پیمانکار بخش خصوصی حضور داشتند. گفتنی است جلسه مذکور در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر امروز جلسه بررسی پروژه بلوار دوم شهری در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه توسط اعضای شورای اسلامی شهر مسحدسلیمان برگزار گردید.

در این جلسه معاونت امور زیربنایی و شهرسازی و کارشناسان فنی به همراه پیمانکار بخش خصوصی حضور داشتند.

گفتنی است جلسه مذکور در خصوص بررسی رفع مشکلات ادامه پروژه بلوار دوم شهری تا قبل از سال جدید گفتگویی صورت گرفت.