جلسه بررسی موانع اجرای برخی پروژه های عمرانی شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

با حضور پیمان مولایی فرماندار مسجدسلیمان، اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و روسای برخی ادارات شهرستان جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های عمرانی سایت پسماند، جاده فرودگاه و سیتی سنتر در صحن پارلمان شهری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در این جلسه موانع و مشکلات اجرای این پروژه ها توسط دبیر جلسه عنوان شد.

در خاتمه این نشست پس از بحث و تبادل نظر و تشریح موارد موردنظر، مصوباتی به شرح ذیل به تصویب حاضرین در جلسه رسید :

سایت پسماند

۱- پس از پرداخت و انجام معامله ، فروشنده متعهد می‌گردد با توجه به اسناد صادره و ارائه شده پس از انجام معامله هرگونه شخص حقیقی و حقوقی خود را بعنوان مالک معرفی نماید یا ادعایی داشته باشد پاسخگو در مراجع قضایی باشد.

۲- محدوده اراضی مورد نظر مالکین برابر طراحی ارائه شده شهرداری بررسی و از طریق مسئول خدمات پیگیری شود.

۳- مسئول خدمات شهرداری با هماهنگی رئیس منابع طبیعی شهرستان موضوع پروانه اراضی را پیگیری نماید.

پروژه سیتی سنتر

۱- مقرر شد پروانه ساختمان ملک سیتی سنتر در محدوده شهرداری برابر قرارداد منعقد شده با پیمانکار از طرف شهرداری صادر و پروژه اجرایی شود

 پروژه جاده فرودگاه

۱- جابجایی شبکه برق طی هماهنگی فرماندار از مسیر اراضی خوابگاه ارتش اجرایی شود.

۲- جهت جابجایی شبکه آب در مسیر اجرای پروژه ، با تحویل ماشین آلات از طرف پیمانکار به اداره آبفا اقدام شود.

۳- جهت عقب نشینی مدرسه نصیرآباد صورتجلسه منعقده از طریق ریاست آموزش و پرورش امضا شود.