تقدیر و تشکر رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از مردم فهیم شهرستان در روز طبیعت

بی شک روز طبیعت امسال با سالهای قبل دارای تفاوت چشمگیری است که در خانه ماندن را بر به دل طبیعت رفتن ارجحیت داده است. امروز در شهرستان مسجدسلیمان شاهد همدلی؛ همگرایی و همراهی مردم با شعور و موقعیت شناسی هستیم که با درک موقعیت موجود و شناخت کافی و وافی از ویروس کرونا و […]

بی شک روز طبیعت امسال با سالهای قبل دارای تفاوت چشمگیری است که در خانه ماندن را بر به دل طبیعت رفتن ارجحیت داده است.

امروز در شهرستان مسجدسلیمان شاهد همدلی؛ همگرایی و همراهی مردم با شعور و موقعیت شناسی هستیم که با درک موقعیت موجود و شناخت کافی و وافی از ویروس کرونا و حساسیت آن در خانه مانده و به توصیه های اکید ستاد مبارزه با کرونای شهرستان گوش فرا داده اند.

فلذا جا دارد که ضمن قدرشناسی از شهروندان خوبمان؛ و تمامی تلاشگران ستاد مبارزه با کرونای شهرستان؛ نیروهای محترم نظامی، انتظامی امنیتی و بسیج شهرستان؛ کادر پزشکی شهرستان سازمانهای مردم نهاد؛ اصحاب محترم رسانه؛ نیروهای امدادی؛ که تمامی تلاش خود را در راه مبارزه با ویروس کووید ۱۹انجام داده اند تقدیر و تشکر نموده آرزوی موفقیت وتندرستی را از بارگاه حق تعالی مسالت داریم.

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان