برگزاری جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای شورای کارگری شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به منظور بررسی و رفع مشکلات کارکنان شهرداری مسجدسلیمان، جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای شورای کارگری شهرداری مورخ ۳۰ مهرماه برگزار نمودند. گفتنی است طی این نشست اعضای شورای کارگری شهرداری ضمن مطرح کردن برخی مشکلات معیشتی پرسنل و ارائه برنامه ها و راهکارهای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به منظور بررسی و رفع مشکلات کارکنان شهرداری مسجدسلیمان، جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای شورای کارگری شهرداری مورخ ۳۰ مهرماه برگزار نمودند.

گفتنی است طی این نشست اعضای شورای کارگری شهرداری ضمن مطرح کردن برخی مشکلات معیشتی پرسنل و ارائه برنامه ها و راهکارهای لازم جهت پیشبرد و رفع موارد موجود به بحث و گفتگو پرداختند.