بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از پروژه جاده فرودگاه / جلسه تعیین تکلیف پروژه جاده دسترسی فرودگاه و رفع موانع موجود

اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از آخرین روند پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ جاده دسترسی فرودگاه مسجدسلیمان بازدید میدانی به عمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، هدف از بازدید اعضای شورای شهر مسجدسلیمان رفع موانع پروژه در حال کار و تسریع در در روند پیشرفت فیزیکی پروژه بود.

در همین راستا جلسه تعیین تکلیف و تسریع پروژه جاده فرودگاه  با حضور اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، معاونت فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان، رئیس اداره برق ،نماینده ارتش در دفتر شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد و مقرر گردید موانع مربوط به این پروژه رفع شود.