بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از مبادی ورودی شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس به همراه حمید شعبانی عضو شورای اسلامی شهر از مبادی ورودی شهرستان مسجدسلیمان که به منظور پیشگیری از شیوع کرونا مسدود شده و به صورت جدی کنترل میگردد بازدید بعمل آوردند. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس به همراه حمید شعبانی عضو شورای اسلامی شهر از مبادی ورودی شهرستان مسجدسلیمان که به منظور پیشگیری از شیوع کرونا مسدود شده و به صورت جدی کنترل میگردد بازدید بعمل آوردند.

.