بازدید رییس شورای اسلامی شهر از کنترل ورودی تمبی جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس شورای اسلامی شهر از ورودی تمبی شهرستان مسجدسلیمان که به منظور پیشگیری از شیوع کرونا مسدود شده و به صورت جدی کنترل میگردد بازدید بعمل آورد. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس شورای اسلامی شهر از ورودی تمبی شهرستان مسجدسلیمان که به منظور پیشگیری از شیوع کرونا مسدود شده و به صورت جدی کنترل میگردد بازدید بعمل آورد.

.