بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از کارگاه تولید ماسک موسسه خیریه محبان امام علی (ع) شهرستان مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس و حمید شعبانی عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از کارگاه تولید ماسک موسسه خیریه محبان امام علی (ع) شهرستان مسجدسلیمان بازدید بعمل آوردند. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، وحید زمانی رییس و حمید شعبانی عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از کارگاه تولید ماسک موسسه خیریه محبان امام علی (ع) شهرستان مسجدسلیمان بازدید بعمل آوردند.

.