انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در سال سوم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در جلسه امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ درصحن شورای اسلامی شهر برگزار گردید. بدین ترتیب غضبان حکمت نژاد با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب شد. همچنین محمود جعفری شهنی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در جلسه امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ درصحن شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

بدین ترتیب غضبان حکمت نژاد با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب شد.

همچنین محمود جعفری شهنی در این جلسه با اکثریت آرا به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب شد.

مهرداد حاجتی بیرگانی و محسن پیرعباسی نیز با اکثریت آرا به عنوان دبیر شورای اسلامی شهر در سال سوم انتخاب شدند.