احمد زمانپور بعنوان رییس شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان انتخاب گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر امروز شانزدهم مهرماه ۹۶، جلسه ای در محل فرمانداری مسجدسلیمان با حضور اردوان قنبری معاونت فرماندار و منتخبین پنجمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستای مسجدسلیمان برگزار، و پس از بحث و تبادل نظر و ارایه برنامه ها، رای گیری از بین نماینده ی شورای […]

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر امروز شانزدهم مهرماه ۹۶، جلسه ای در محل فرمانداری مسجدسلیمان با حضور اردوان قنبری معاونت فرماندار و منتخبین پنجمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستای مسجدسلیمان برگزار، و پس از بحث و تبادل نظر و ارایه برنامه ها، رای گیری از بین نماینده ی شورای شهر مسجدسلیمان، نماینده ی شورای بخش مرکزی مسجدسلیمان، نماینده ی شورای شهر گلگیر، نماینده ی شورای بخش گلگیر و نماینده ی شورای بخش عنبل نجام شد، که در پایان احمد زمانپور با کسب ۵ رای از مجموع ۵ رای ماخوذه بعنوان رییس شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان انتخاب گردید.

احمد زمانپور پس از اتمام جلسه ضمن تقدیر از فرماندار و پرسنل فرمانداری و منتخبین شورای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: این شورا به عنوان شورای بالا دستی نقش نظارتی بر شوراهای پایین دستی دارد و اعضای آن باید تلاش کنند تا از این نقش به خوبی در مسیر پویایی شوراها استفاده نمایند.

وی یادآور شد: در دوره جدید شوراها باتوجه به ترکیبی که وجود دارد، باید به تناسب به گذشته پویاتر و پیگیرتر نسبت به موضوعات مربوط به توسعه شهرستان باشیم، که انتظار می رود تا ضمن بهره مندی از تجربه گذشته با بهره گیری از دانش روز و اشراف بر قوانین حضور پر رنگ تری در فعالیت های شوراها داشته باشد.

وی اضافه کرد: شوراهای اسلامی بازوان دستگاه های اجرایی در مسیر خدمات رسانی به شهروندان بوده، و با توجه به نقش انتخابی مردم در گزینش اعضای شوراها این افراد نمایندگان مردم و برآمده از مطالبات آنان، که باید به کارکردی درست براساس قانون به مطالبات موکلین خود پاسخگو باشند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای جدید شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان خواستار همراهی بیشتر این شورا با دستگاه های اجرایی در مسیر خدمات دهی به شهروندان و برنامه ریزی در مسیر توسعه مسجدسلیمان شد.

لازم به ذکر است در این جلسه آقای نصراله صالح خواه بعنوان نایب رئیس، خانم زینب احمدی بعنوان خزانه دار، آقایان رامین اسدی و نوراله باقری بعنوان منشی شورای شهرستان با رای اعضا انتخاب شدند.

.